Asipo je firma zabývající se aplikovaným výzkumem, vývojem a dalším využití jeho výsledků včetně marketingové a vývojové podpory svých klientů a spolupracovníků.

V souladu se společenskou smlouvou, veškeré nově vytvořené zdroje využívá pro další výzkum a vývoj.

Největší zázemí má především v oblastech:

  • Zušlechťovaných foliových a papírových materiálů
  • Využití superkritických technologií (likvidace škodlivých látek, separace definovaných látek)
  • Tvorbou expertních systémů (především v oblasti zprostředkování, sledování korelací životního prostředí a zdraví, optimalizací sítí)
  • Biotechnologické metody čištění vod a odpadů

Kromě vlastních výzkumných aktivit, provádí i výzkum a vývoj na zakázku.

V roce 2018 společnost pořídila s podporou fondů Evropské unie komplexní technologii pro výrobu reliéfních 3D učebních pomůcek - informaceUkázky realizovaných aplikací

Kontaktujte nás