ASIPO s.r.o.
517 84 Ohnišov 134
IČ 63 21 88 28, DIČ CZ63218828
zapsáno v obch. rejstř. Hradec Králové odd.C, Vložka 7921

Asipo je firma zabývající se aplikovaným výzkumem, vývojem a dalším využití jeho výsledků včetně marketingové a vývojové podpory svých klientů a spolupracovníků.

V souladu se společenskou smlouvou, veškeré nově vytvořené zdroje využívá pro další výzkum a vývoj.

Největší zázemí má především v oblastech:

Kromě vlastních výzkumných aktivit, provádí i výzkum a vývoj na zakázku.

V roce 2018 společnost pořídila s podporou fondů Evropské unie komplexní technologii pro výrobu reliéfních 3D učebních pomůcek. Informace

Kontaktní informace a formuláře
Ukázky realizovaných aplikací