Ukázky realizovaných aplikací

1. Unikátní zařízení na nanášení přesných vrstev na foliové a papírové materiály (KOS) a velkoformátový vakuový lis pro tvorbu neeukleidovských reliéfních obrazů.

2. Pořízení a využívání unikátního testovacího zařízení pro získávání definovaných komplexů látek z přírodních materiálů využívající superkritické technologie.

3. Vývoj expertního systému pro optimalizaci a vyhodnocování dodavatelsko odběratelských vztahů v agrárním a potravinářském sektoru (MAS – s podporou MZe ČR)

4. Vynález manuální metody napasování měřených dat na virtuální přípravek - více informací na http://www.asipo.cz/simulace

5. Technologie tisku a 3D tvarování - reálné 3D produkty. Výroba byla zahájena s podporou MPO ČR a fondů EU

6. Vývoj expertního epigenetického systému optimalizace korelací mezi životními podmínkami výživou a zdravím. (ve vývoji)

7. Trvalý výzkum bioaktivních látek určený pro čištění vod a půdy